Verblijf 3 aren voor 23 personen te Houyet

Het park van Furfooz

Het park van Furfooz

De Lesse heeft in de loop van miljoenen jaren grotten en verdwijngaten uitgegraven in de kalksteen. Het meest opvallende fenomeen is de onderaardse Lesse-arm die onder heel het kalkmassief doorgaat.

Bezoek de website

Er heeft zich een onderaardse wereld gevormd: gangen, zalen en een onderaards meer. De talrijke grotten en spelonken zijn door de prehistorische mens (14000 jaar geleden) gebruikt en nu nog zijn ze bewoond…door enkele vleermuizen.

Ze zijn een erfgoed van grote waarde aangezien men hier talrijke overblijfselen gevonden heeft die getuigen van deze bewoning. Van recentere tijden zijn een middeleeuwse versterking evenals een Romeins badhuis aangetroffen op deze plek. Van de versterking blijven slechts enkele ruïnes over. Het Romeins badhuis daarentegen is geheel gereconstrueerd in de jaren 50. Het is een belangrijke getuigenis uit het verleden.

In de natuur noteren we de aanwezigheid van elzenbosjes in de alluviale vlakte van de Lesse, heel zeldzaam in onze streken.

De zonnige kalkwanden zijn begroeid met zeer interessante planten. Op de plateaus zijn de door schapen en geiten kaalgegraasde grasplateaus vervangen door bos. Men vindt er elk stadium tussen begraasde kalkgraslanden en rekolonisatie door bos. Hier komen dan ook veel insecten op af.